Advokatbyrån Carl-Fredrik Öqvist

IMG_1011b


 

Advokat Carl-Fredrik Öqvists specialiteter:

Familjerätt, särskilt underhållsbidrag
Brottmål, Utlänningsrätt
LVU-LPT- och LVM-mål
Personskadereglering

Tel: 040-89 570
Mobil: 0701-45 41 88

carlfredrik@advokatoqvist.se
www.advokatoqvist.se