Månadens anställd.

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,

EvaEva Bazo. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver henne bäst. Så himla duktig! Engagerad, passionerad, katt på hett plåttak, kolerisk, arbetsmyra, djup, öppen, pratglad, snackig, snygg, het, hjärta av guld,  pretentiös, ger sig aldrig samt snyggast klädd på byrån.

Månadens anställd

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå, Övrigt,

ebbaEbba Gerleman. Dessa ord tycker vi medarbetare beskriver henne bäst. ”Du är bäst”, eftertänksam, tyst, smart, lägenhetssökande, bestämd, Bridezilla, katter, kött, kärlek, rolig, ärlig, klok, stabil, härlig, lojal, intelligent och varm person.

Vi tackar Ale

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,


vi tackar AleIdag tackar vi av vår praktikant Ale som går tillbaka till studierna efter två månader hos oss. Vi tycker att det har varit jättetrevligt att ha dig här och särskilt Ebbas och Haralds rum kommer att kännas tomt på måndag!


 

Kontorsgemenskap

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,

Advokat Carl Fredrik ÖkvistCarl Fredrik Öqvist har öppnat egen advokatverksamhet och sitter i kontorsgemenskap med Lagerlöfs Advokatbyrå.
Namn:Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist
E-post: carlfredrik@advokatoqvist.se
Telefon: 040-895 70
Mobil:0701-45 41 88

Att vara praktikant på Lagerlöfs Advokatbyrå

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,


Att vara praktikant på Lagerlöfs AdvokatbyråDet har snart gått två månader sedan jag började som praktikant på Lagerlöfs Advokatbyrå och jag kan konstatera att jag har lärt mig otroligt mycket bara på den här lilla tiden. Det gäller såväl det juridiska arbetet i praktiken som hur en advokatbyrå är som arbetsplats.

På universitetet lär man sig om hur man tolkar och tillämpar lagar men aldrig hur det juridiska fotfolket omsätter detta i verkligheten. Annat är det till exempel för läkare och lärare där en stor del av utbildningen är att gå bredvid praktiker för att få en smak för vad som komma skall. Bortsett från en vecka på tingsrätten under utbildningen är detta första gången som jag verkligen har fått en god inblick i en jurists vardag.

Den största skillnaden är utredningarna. På en tenta eller på ett seminarium får vi juriststudenter all fakta serverade på ett silverfat: detta är omständigheterna, tillämpa lagen! Mycket av juristens arbete handlar ju faktiskt om att ta fram dessa omständigheter och det är svårare än vad man kan tro.

Ta till exempel asylärendena. Oftast är det asylsökandens berättelse som kommer att ligga till grunden för om uppehållstillstånd ska beviljas. Men från det första mötet med klienten till dess att man har ett färdigt fall med mycket fakta att tillämpa lagen på är det många steg som man ska gå igenom och hinder som ska övervinnas. De som söker asyl talar ett annat språk, de kommer från en annan kultur, de har varit med om saker som kan vara svårt att tala ut om, de kanske har dåliga erfarenheter av myndigheter i hemlandet och vet inte vilken relation de offentliga biträdena egentligen har till staten. Att kunna lagen är givetvis en förutsättning för att kunna genomföra en god och ändamålsenlig utredning men inga höga betyg i världen hjälper en att handskas med de situationerna jag nyss räknade upp. Mycket av tankeverksamheten läggs just på själva utredningen medan juridiken förpassas till ryggmärgen – där den också bör höra hemma. Lagen är mer eller mindre densamma medan varje asylsökande är unik.

Den andra aspekten som jag har fått lära mig av är hur advokatbyrån är som arbetsplats. Här på Lagerlöfs har jag förmånen att få jobba tillsammans med byråns fyra biträdande jurister. Alla är extremt kompetenta och är alltid beredda att ge råd om man skulle vara ovan eller osäker på något. Ofta vet man att någon har haft ett liknande ärende eller är särskilt bra på en viss fråga och då är det en stor tillgång att bara kunna fråga någon i samma rum eller rummet bredvid.

Allt som allt har jag hittills fått lära mig väldigt mycket om hur det är att jobba som jurist de här två månaderna. För inte så länge sedan kände jag mig väldigt osäker på hur min tid efter studierna skulle kunna se ut och om jag skulle trivas med mitt arbete. Min praktik på Lagerlöfs Advokatbyrå har numera gett mig både inblick och inspiration till hur det är att jobba med juridik.

Ale Westerlund

Kurs angående migrationsprocessen

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,


migrationsprocessenFör en dryg månad sedan hade jag det stora nöjet att få delta i en kurs angående migrationsprocessen. Kursen anordnades av Limhamnsgruppen och ägde rum på Scandic Anglais i Stockholm. Kursen sträckte sig över två dagar och fokuserade på hur vi som offentliga bitträden på bästa möjliga vis ska arbeta för att tillvarata våra klienters rättigheter.

Den första dagen började med frukost där alla deltagarna blev presenterade för varandra. Kursdeltagarna kom från advokatbyråer över hela Sverige och det rörde sig om en blandning av allt från nyexaminerade jurister, jag själv inkluderat, till erfarna advokater som arbetat med migrationsrätt under flera år. Efter det inledande minglet tog vi plats i föreläsningssalen där vi blev presenterade för Viktoria Nyström som skulle vara vår lärare under de två nästkommande dagarna.

Viktoria är väldigt erfaren och passionerad gällande migrationsrätt vilket märktes under hennes föreläsningar. Viktoria arbetade under fem års tid vid Utlänningsnämnden innan hon startade en egen byrå som hon därefter drivit i åtta års tid. Hennes byrå specialiserar sig på utlänningsrätt och särskilt på uppdrag som rör ensamkommande barn. Viktoria har även skrivit en bok i ämnet som jag av egen erfarenhet vet är mycket läsvärd.

Under den första dagen fick vi praktiska tips kring vad som var viktigt att tänka på angående asylprocessen. De flesta av tipsen var saker som vi på Lagerlöfs advokatbyrå redan tillämpar. Det är dock alltid skönt att få nya infallsvinklar och höra tips på hur andra jurister arbetar och hur de tänker i specifika frågor. Den första dagen fungerade som en slags introduktion till de jurister som inte tidigare arbetat särskilt mycket rent praktiskt med migrationsrätt. Under dagens gång var det flera väldigt intressanta diskussioner kring hur de olika biträdena använde sig av tillgänglig landinformation och hur man axlade sin roll som offentligt biträde under asylutredningen. Det är alltid väldigt intressant att höra hur andra mer erfarna jurister agerar och jag fick flera användbara tips som jag tog med mig från den första dagen.

Den andra dagen fokuserade på att ge en mer fördjupad kunskap inom asylrätten. Under dagens gång fick vi lära oss mer kring handläggning av ensamkommande barn, hur överklagande till Migrationsöverdomstolen går till samt vilka rättsmedel som kan användas vid ett laga kraftvunnet beslut. Under dagens gång diskuterade vi även frågor kring omedelbar verkställighet och frågor som kan uppkomma kring vissa typer av säkerhetsärenden. De ämnen som kändes mest intressanta för min del och där jag kände att jag verkligen fördjupade mina kunskaper var då vi diskuterade möjligheten att överklaga ett beslut till Europadomstolen.

Ignacio Vita var vår föreläsare angående Europadomstolen. Ignacio var juridiskt ombud för den i media uppmärksammade utvisningshotade 90-åriga Ganna Chyzhevska. Ignacio förklarade på ett väldigt tydligt sätt hur överklagandet till Europadomstolen gick till i praktiken. Han berättade även detaljerat hur han genom att vända sig till Europadomstolen fick Gannas utvisningsbeslut omprövat. Ignacios föreläsning var välstrukturerad och klargjorde på ett tydligt sätt hur ett överklagande till Europadomstolen går till.

Kursen angående Migrationsprocessen var den första mer djupgående kursen som jag gått på. Jag är väldigt nöjd med både upplägget och föreläsarna. Det var ett ypperligt sätt att både lära känna andra jurister i olika delar av landet och samtidigt fördjupa sina juridiska kunskaper. Förhoppningsvis dröjer det inte allt för lång tid innan jag får gå på ytterligare kurser.

/HL

Lagerlöfs advokatbyrå – en del av den svenska advokatkåren

Kategori: Lagerlöfs Advokatbyrå,


advokatVarje år beräknas Sveriges advokater handlägga över en halv miljon uppdrag. År 2014 har vid viss tidpunkt Sverige haft 5 431 advokater. Av dessa är drygt 3 000 verksamma på affärsjuridiska advokatbyråer, t.ex. Mannheimer & Swartling och Vinge. Ca 2 000 advokater arbetar på så kallade humanjuridiska byråer som handlägger ärenden som berör människor och deras rättsliga problem. Vissa humanjuridiska byråer arbetar uteslutande med brottmål, medan andra byråer har kompetens inom ett flertal rättsområden.

På Lagerlöfs advokatbyrå, som är en humanjuridisk byrå, finns kompetens inom ett flertal rättsområden; brottmål, familjerätt (t.ex. ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge, bodelningar och underhållsbidrag), förvaltningsrättsliga ärenden rörande LVU, LVM och LPT, utlänningsrätt och arvsrätt. Lagerlöfs advokatbyrå är en av de större humanjuridiska byråerna i Malmö-regionen. Byråns jurister handlägger ofta ärenden som ligger i Malmö tingsrätt, Lunds tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och på Migrationsverket. Det är vanligt att byrån har ärenden i Helsingborgs tingsrätt, Ystads tingsrätt, Hässleholms tingsrätt och Kristianstads tingsrätt. Det förekommer också att Lagerlöfs advokatbyrå skickar sina jurister på förhandlingar i domstolar utanför Skåne. Kammarrätten i Göteborg, Karlskrona tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Stockholms tingsrätt och migrationsdomstolen i Stockholm är exempel på avlägsna domstolar som ibland får besök av Lagerlöf-jurister.

/Carl Fredrik Öqvist