Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:

Använd länkarna ovan eller i vänstermenyn för att få mer information. Om du har kommit fram till att du är konsument, att du har ett krav i anledning av en advokattjänst och att du har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten kan du gå vidare till  Vad prövar nämnden?