Barns boende och växelvis boende

Kategori: Familjerätt,

barns boendeEnsam vårdnad om barnet
Om förälder har ensam vårdnad om barnet är det den föräldern som beslutar var barnet ska bo.

Gemensam vårdnad om barnet
Om föräldrarna, vilket är vanligast, har gemensam vårdnad kan domstol bestämma vem av föräldrarna som barnet ska bo hos. Att bo hos en förälder innebär att barnet normalt bor hos den föräldern.

Barnets bästa
Domstolen ska bestämma vad som är bäst för barnet. Vilket boende, hos mamman eller pappan, som är bäst för barnet?  För att avgöra detta brukar domstol införskaffa en utredning från sociala myndigheter. I utredningen brukar det förekomma hembesök hos respektive förälder, att man pratar med barnen och även pratar med referenspersoner såsom lärare, mentorer mfl.

Växelvis boende
Om barnet bor ungefär lika mycket hos sina föräldrar talar man om växelvis boende. För att det ska vara aktuellt krävs det också att detta är till barnets bästa. Det innebär att föräldrarna måste vara överens om att det är bra att barnen bor lika mycket hos dem. Därför är det mycket sällan som domstol dömer till växelvis boende om inte föräldrarna är överens.

För att ett växelvis och flexibelt boende ska fungera väl för barnen är det viktigt att föräldrarna samarbetar och kommunicerar väl med varandra. Det är också en stor fördel om föräldrarna bor relativt nära varandra så att barnen kan röra sig fritt mellan föräldrarna.