Han ska utvisas för att arbetsgivaren inte gav honom semester

Kategori: Utlänningsrätt,

HeybetLagen är tänkt att skydda arbetstagares rättigheter. Istället utvisas arbetstagaren ur landet medan arbetsgivaren fortsätter kringgå lagen utan några konsekvenser. Arbetstagaren i detta fall, är min klient, som efter 10 år i Sverige, en tillsvidareanställning och en nyinköpt bostadsrätt ska utvisas ur landet som han betraktar som sitt hem. Domen kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen. Vi behöver ny praxis som tar tillvara arbetstagarens intressen i sådana situationer.

Eva Bazo

http://www.sydsvenskan.se/2017-05-08/han-ska-utvisas-for-att-arbetsgivaren-inte-gav-honom-semester