Nödvärnsrätt; om någon vägrar lämna Din bostad

Kategori: Brottmål, Rättsfall,

husA och B hade tidigare varit tillsammans och hade ett gemensamt barn C. A skulle hämta C hemma hos B en viss tid enligt överenskommelse. A kom före utsatt tid till B.s lägenhet. B släppte in A i lägenheten, men bad henne lämna densamma och komma tillbaka på utsatt tid. A ville inte lämna lägenheten. För att få ut A ur lägenheten tog B ett hårt grepp om A runt dennas arm så att ett blåmärke uppstod. B hade också knuffat A så att hon slog i sin axel, fick ont och ett blåmärke.

I tingsrätten dömdes B för att ha misshandlat A. Han dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst 75 timmar. Tingsrätten konstaterade att om man valt fängelse skulle påföljden motsvara två månaders fängelse.

B överklagade till hovrätten som friade honom. Hovrätten konstaterade det föreligger rätt till nödvärn om någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. (24 kap 1 § andra stycket brottsbalken). Hovrätten konstaterade vidare att rätten till nödvärn också föreligger om den person som ska avlägsnas har kommit in i bostaden på lovligt sätt.

Hovrätten fann det klarlagt att B flera gånger bett A att lämna lägenheten, men att A vägrat detta. Under sådana omständigheter hade B rätt att utöva våld för att få ut A om våldet inte kan anses som uppenbart oförsvarligt.

Hovrätten prövade om det fanns några särskilda skäl för A att vara kvar i lägenheten. Några sådana skäl fann man inte och då ansåg man att greppa tag i och knuffa ut A inte kunde anses som uppenbart oförsvarligt. Därför ogillades åtalet mot B som friades.

Advokat Marie Lagerlöf