Om möjligheten att ansöka om ett arbetstillstånd vid avslag på Din asylansökan

Kategori: Utlänningsrätt,

beslutOm du får avslag på Din asylansökan har Du möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat arbetstillstånd. Innan Du kan ansöka om ett arbetstillstånd krävs det att beslutet att avslå din asylansökan har vunnit laga kraft. Ett beslut vinner laga kraft tre veckor från den dag Du fått ta del av Migrationsverkets beslut under förutsättning att Du inte överklagat beslutet. Du har även möjlighet att acceptera beslutet och skriva under en nöjdförklaring. En ansökan om  ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter att beslutet att avslå din asylansökan har vunnit laga kraft. Ytterligare ett krav för att Du ska kunna ansöka om arbetstillstånd är att du har ett giltigt pass.

För att en ansökan om tidsbegränsat arbetstillstånd ska beviljas krävs det bland annat att Du varit undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd under tiden Du varit asylsökande. Du ska vidare sedan minst fyra månader tillbaka haft en anställning hos samma arbetsgivare och anställningen ska avse en tidsperiod om minst ett år från ansökningstillfället. Detta innebär att från dagen då Din ansökan om arbetstillstånd inkommit till Migrationsverket ska Du arbeta och ha arbetat de senaste fyra månaderna och Din arbetsgivare ska kunna erbjuda fortsatt anställning under minst ett år till. Den erbjudna anställningen ska dessutom uppfylla vissa krav för att Din ansökan om arbetstillstånd ska beviljas. Du ska bland annat kunna försörja Dig genom anställningen. Vidare ska Din lön, Ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller vad som är allmänt bruklig inom yrket eller branschen.

Har Du fått avslag på Din asylansökan och uppfyller de ovan nämnda kraven har Du således möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat arbetstillstånd. Behöver Du hjälp med Din ansökan om arbetstillstånd är Du välkommen att kontakta oss på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Jur kand Eva Bazo